Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
06/09/1994
Môn học cố vấn
Foreign Language, Geography, History
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Khoa Quan hệ quốc tế - ĐH KHXH&NV *^_^*