Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Foreign Language
Tiểu sử
Giải nhì HS giỏi tỉnh môn Anh năm 2011
Giải nhì HS giỏi tỉnh môn Anh năm 2012
TOEFL iBT 96
Giới tính
Nữ

Bạn bè (5 bạn)