Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ..trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng. 

Bạn bè (9 bạn)