Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
07/07/1994
Môn học cố vấn
Biology
Tiểu sử
Học sinh giỏi Tỉnh 2 năm, giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa Lý.
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Là sinh viên năm 2 trường Đại học sư phạm Hà Nội. Cố vấn môn Địa Lý