Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Kẻ ngu dốt không đáng thẹn bằng kẻ thiếu ý chí học tập!

THƯỢNG ĐẾ K CHO KHÔNG AI BẤT KÌ THỨ GÌ, NHỮNG GÌ B ĐANG LÀM ĐỂ THỰC HIỆN 1 VIỆC GÌ ĐÓ THÌ CHÍNH LÀ B ĐANG MUA NÓ, KHI B MUA NÓ VỚI GIÁ CỦA NÓ THÌ THƯỢNG ĐẾ SẼ TRL CHO B CÁI MÀ B MUỐN.
Một người đã dạy tôi như thế, và giờ là lúc tôi thức tỉnh và bước đi...