Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
Chuyên Toán ĐH Vinh - Nghệ An
Tự giới thiệu

giảng viên nội bộ của tập đoàn