Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
17/11/1996
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
khi cuộc sống cho bạn hàng trăm lý do để khóc........................... bạn hãy ĐẠP VÀO ĐÍT NÓ rằng bạn có hàng triệu lý do đê cười :")

Bạn bè (11 bạn)