Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Chưa có
Tiểu sử
Giải khuyến khích Học sinh giỏi môn Vật lý năm 2012.
Giới tính
Nữ

Bạn bè (12 bạn)