Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
10/06/1995
Môn học cố vấn
Mathematics, Literary, Foreign Language
Tiểu sử
Đạt giải nhì môn văn cấp tỉnh.
Đạt giải thưởng Hoa Trạng Nguyên.
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
_Là HOA TRẠNG NGUYÊN 2013.
_Sinh viên năm nhất HỌC VIỆN NGOẠI GIAO