Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT Sơn Tây - Hà Nội

Bạn bè (6 bạn)