Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/07/1990
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
ten toi doan van toan 
nghe nghiep: nhan vien y te 
que quan : tan le hung ha thai binh 
sinh 12/07/1990

Bạn bè (3 bạn)