Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
27/07/1989
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Trung Tâm Đào Tạo - Gia Sư Trí Tuệ Kmi - 0938763277