Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
01/08/1997
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Chí Linh - Hải Dương
Tự giới thiệu
Tôi học tại trường THPT Chí Linh- Hải Dương