Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
01/09/1995
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Xuân Trường B - Nam Định