Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Chưa có
Tiểu sử
Học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2013. Giải nhì học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn toán 2013.
HC Bạc Quốc 
gia Violympic 2010
Hiện đang học cử nhân chương trình chuẩn quốc tế Khoa học máy tính tại trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Không đẹp trai nhưng vui tính :3