Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
02/05/1997
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định

Bạn bè (3 bạn)