Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
10/06/1995
Môn học cố vấn
Physics
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
vui vẻ