Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
02/10/1997
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
không có dấu chấm hết nào cho những thử thách vì những ước mơ. CỐ LÊN !!!!