Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Giải Ba HSG Quốc gia tiếng Anh (2011)
IELTS 7.5 (2012)

Bạn bè (1 bạn)