Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/12/1997
Giới tính
Nữ

Bạn bè (6 bạn)