Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
27/05/1996
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
la hok sinh lop 12

Bạn bè (5 bạn)