Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
05/02/1997
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Đông Quan - Thái Bình