Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
20/08/1995
Môn học cố vấn
Chemistry
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Thích bay nhảy,hoạt động, nói nhiều....:))))