Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Chưa có
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Chuyên - Thái Bình
Tự giới thiệu
A secret makes a woman woman.