Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
29/08/2000
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
mong mọi người giúp đỡ

Bạn bè (4 bạn)