Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
21/12/1996
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Ước muốn sẽ đậu kỳ thi đại học sắp tới