Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
14/10/1995
Môn học cố vấn
Mathematics
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Trường đại học sư phạm TPHCM
Khoa Toán-Tin
Ngành sư phạm toán