Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Biology
Tiểu sử
Thủ khoa đại học 2012 - ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn.
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh
Thủ khoa đại học 2012