Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
05/09/1990
Môn học cố vấn
Mathematics, Literary, Foreign Language, Geography, Physics, Chemistry, History, Biology, Other
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Tài khoản này không phải cố vấn học tập mà chỉ là tài khoản dùng để kiểm tra chức năng của hệ thống zuni. Các bạn học sinh lưu ý, không hỏi các câu hỏi liên quan đến học tập nha.

Bạn bè (1 bạn)