Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/02/1995
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
thông tin cơ bản: Nguyễn Quang Kiếm - tuổi: 18 (2013)
quê quán: Thành Phố Vinh- Nghệ An

Các bạn có thể liên lạc với mình qua:
email: lightsword.kiem@gmail.com
          kiemnqsb01451@fpt.edu.vn
          QuangKiemNguyen.Enactusftu@gmail.com
          Rhaegar.Myr@facebook.com
sđt: 01652000560
       01299776735
facebook: https://www.facebook.com/Rhaegar.Myr