Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
26/06/1995
Môn học cố vấn
Foreign Language
Tiểu sử
Giải nhì Quốc gia môn tiếng Anh năm 2012. HCV trại hè Hùng Vương cho các trường chuyên Khu vực miền núi phía Bắc năm 2010. Giải nhất tỉnh tiếng Anh 2011. Giải ba cấp Quốc gia môn tiếng Anh 2011. Giải nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh năm 2012.
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
"life is like riding a bicycle. to keep your balance you must keep moving"