Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Môn học cố vấn
Geography
Tiểu sử
Giải nhì môn Địa thi Học sinh giỏi Quốc gia cấp THPT
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Hỏi văn minh - Đáp nhiệt tình!