Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Sinh viên năm thứ 3 - lớp Tài Năng - khoa sinh học - trường ĐHSP HN
I Love Biology, because biology is life ^^

Bạn bè (1 bạn)