Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
31/01/1996
Giới tính
Nam

Bạn bè (2 bạn)