Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/07/1996
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Hi! My name's Quynh. Nice to meet you!