Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
02/07/1994
Môn học cố vấn
Literary
Tiểu sử
Giải nhất môn văn cấp tỉnh năm 2012 (tỉnh Hưng Yên). Giải ba văn quốc gia năm 2012.
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Là người nhiệt tình, cởi mở, sống có trách nhiệm và yêu thích công việc vì cộng đồng.