Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
E muốn tự ôn thi đại học, nhưng còn ít tài liệu nên muốn học online để củng cố thêm kiến thức.

Bạn bè (2 bạn)