Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
18/11/1997
Giới tính
Nữ
Trường THPT
THPT Tháp Mười - Đồng Tháp