Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
31/03/1996
Giới tính
Nam

Bạn bè (12 bạn)