Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
24/02/1996
Giới tính
Nữ
Trường THPT
Nhạc Viện TP HCM - Hồ Chí Minh