Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
05/04/1997
Giới tính
Nữ

Bạn bè (2 bạn)