Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
23/12/1994
Môn học cố vấn
Chưa có
Tiểu sử
Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM