Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
23/12/1994
Môn học cố vấn
Physics
Tiểu sử

Trường THPT Phụ Dực - Thái Bình, Học sinh giỏi tỉnh môn toán THPT

Khoa Tài Chính - Đại Học Kinh Tế TP HCM

Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
Trường Đại học kinh tế TPHCM
Khoa tài chính
Trường THPT Phụ Dực - Thái Bình
Học sinh giỏi tỉnh môn toán