Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
19/11/1994
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu

Học sinh chuyên toán trường THPT chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên
Thi đại học 25 điểm khối A: 9 điểm môn toán khối A và 9,5 điểm môn toán khối D
Sinh viên trường đại học kinh tế TPHCM, chuyên ngành marketing

Bạn bè (9 bạn)