Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
13/05/1997
Giới tính
Nam

Bạn bè (11 bạn)