Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
12/11/1998
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố