Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
20/02/1992
Giới tính
Nam
Trường THPT
THPT số 5 Bố Trạch - Quảng Bình