Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
26/10/1994
Môn học cố vấn
Geography
Tiểu sử
Sinh viên khoa Công tác Xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội
Giới tính
Nữ
Tự giới thiệu
"Con người sinh ra không phải như hạt cát vô danh, mà để in dấu lại trên mặt đất và trong trái tim người khác"