Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
20/11/1990
Môn học cố vấn
Mathematics, Literary, Foreign Language, Geography, Physics, Chemistry, History, Biology
Tiểu sử
Facebook.com/dungib
Giới tính
Nam