Thông tin tài khoản

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
14/01/1996
Giới tính
Nam
Tự giới thiệu
TA PHAI DO DAI HOC!!!!!!!!! HAHAHAHAHAHAHA

Bạn bè (3 bạn)